Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2013

bolivia
12:24
Każdy koniec, to jakiś początek.
— Rozważania po piętnastu herbatach z hibiskusem.
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:23
4203 05ec 390
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:23
Marzy mi się kino,
powrót wieczorną, zaśnieżoną uliczką, 
w domu kwiaty, kolacja, świece,
kąpiel z płatkami róż i szampanem z truskawkami, 
a potem...
— Rozwarzania po piętnastu herbatach z hibiskusem
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:23
jeśli myślisz, że jest choć cień szansy, to spróbuj.
bolivia
12:23
Czasem odzywa się we mnie kobieta i każe kupić szpilki.
— Niebieska
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:23
7658 46d1 390
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:23
Jeśli zwątpisz choć jeden raz,
to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę - powrotów nie będzie.

Kochaj mnie, mimo wszystko!
— Hey - "Mimo wszystko"
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:22

mimo tylu pomyłek i tak będę z tobą.
     

bolivia
12:22
8204 c885 390
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:22
8397 3743 390
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:21
9904 9eb7 390
chciałabym .
Reposted fromstereofoniczna stereofoniczna
bolivia
12:20
5192 e961 390
jeden świt, żeby wznieść się ponad...
bolivia
12:16
Ty i ja jesteśmy chirurgami tej ulicy,
tylko Ty i ja umiemy wstrzymać jej tętno.
O nas świadczą choćby krzyże na cmentarzach
Stryczek dla poety, krew na kałamarzach.
— Pidżama Porno - "Taksówki w poprzek czasu"
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:16
6119 d9b3 390
O dwóch takich, co palili fajkę.
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:15
5880 d3b1 390
bolivia
12:15
Sto razy do tej samej rzeki.
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:15
5518 5570 390
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:15
5829 5cb5 390
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:15
Luzuj szorty, Mała.
— Peter
Reposted fromskazana-na-bluesa skazana-na-bluesa
bolivia
12:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl